Μάνος Χατζιδάκις (Manos Hadjidakis)
Ξάνθη 23 Οκτωβρίου 1925 – Αθήνα 15 Ιουνίου 1994

Φωτο: Τάκη Πανανίδη